+372 6 147 455
Teenused

Firma «Linde Auto» pakub kõrge kvaliteediga veoteenust, arvestades põhjaregiooni spetsiifikat. See tähendab, et meie veoautod on mis tahes aastaajal rasketeks teeoludeks põhjalikult ette valmistatud. Peamisteks teguriteks on vedude operatiivsus ja ohutus, eriti kui tegemist on eriliselt hinnaliste ja/või habraste laadungitega. Igale laadungile vormistatakse tingimata kindlustus.

Autoveod
Multimodaalsed autoveod
Konteinerveod                                     
Ladu Tallinnas                                              
PERSONAL

Lisaks aitab meid alati meie personali suurepärane kvalifikatsioon. Tööle palkamisel kontrollitakse põhjalikult iga kandidaadi professionaalsust ning inglise, vene ja eesti keele oskust. Neid intervjueeritakse ja anketeeritakse juhtkonna koostatud küsitluslehtede alusel. Firma «Linde Auto» töötajatele korraldatakse iga nädal laadungite puutumatuse ja ohutu logistika koolitusi. Kohustuslik on autojuhtide regulaarne arstlik kontroll ja autopargi tehnoülevaatus.

PARTNERID

Meie klientideks on Põhja-Euroopa suured rahvusvahelised firmad.

Peale tavaliste autovedude tegeleme multimodaalsete ja konteinervedudega ning pakume mitutlisateenust.